Rabbi David HaCohen                                                                 

                                                                                      June 18, 2020

                                                                                    Sivan 26, 5780

דבר תורה לפרשת שלח

הרב דוד הכהן

  כ”ו סיון תש”פ 6/18/2020

בפרשתינו השבוע “שלח” אנו מוצאים שה’ מאשר למשה לשלוח מרגלים ע”פ בקשת עם ישראל כדי לראות את הארץ, להעריך את כוחה ויכולת העמידה שלה מול ישראל וכך אומר רש”י אני איני אומר לך לשלוח אבל אם תרצה(וזו היתה הדרישה של עם ישראל)לשלוח ,שלח !!! וכך קובע משה 12 נציגים מעם ישראל ,אחד לכל שבט ומיד לאחר מכן נאמר :”ויקרא משה להושע בן נון יהושוע” והרמז בכך : “יה יושיעך מעצת מרגלים” ושואלים מדוע רק יהושוע והרי היה לו שותף טוב והוא כלב . האם לא היה ראוי לברכה כמו יהושוע ?ובהמשך נאמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון ורש”י מסביר שזה היה כלב שהלך לבדו לחברון כדי להשתטח על קברי אבות ושוב שה’w יצילו מעצת מרגלים ולא יהא ניסאת על ידם כנגד ארץ ישראל ושוב אנו שולים מדוע לא הלך עמו גם יהושוע שהרי הוא נזקק לתפילה בדיוק כמו כלב…ואחרי שהמרגלים חוזרים מארץ ישראל ומדווחים על כל ה”רעות” (שיש פירות משונים, שיש שם ענקים ושלא ניתן לכבוש את הארץ ועוד) שהם מצאו בארץ ישראל כל העם בוכה לילה שלם וכשראו יהושוע וכלב את הבכי הזה קרעו בגדיהם והעם רצו לזרוק עליהם אבנים ופתאום : “ויהס כלב אותם” השתיק אותם שיאזינו למשה,מנין היה כוחו של כלב להשתיקם ? והיכן נעלם יהושוע ? ולמה לא סייע בידו של כלב ?

ולכן אומר הקב”ה : “ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ: ” וליהושוע לא היתה רוח אחרת ? ולמה יש כל הזמן הפרדה ביניהם: רק יהושוע מקבל את הברכה  רק כלב הולך לחברון להתפלל רק כלב יכול להשתיק את העם -למה כל הזמן הם פועלים בנפרד? התשובה לכך בדברי החפץ חיים שכשאתה נמצא בחברה שלילית איך תגיב ? אתה רוצה להיות הגון ירא שמיים וכשתה רואה שהם הולכים בדרך רעה והשקפתך

שונה לחלוטין יש בידך שתי אפשרויות : 1) לצעוק. למחות, להתוכח. או לזרום אתם לשתוק להבליג להסתיר את השקפותיך ביום מן הימים כשנחזור בחזרה ויהיו לי עוד אנשים שיעזרו לי ואז יתאים לי יותר לפתוח את הפה ולדבר לשתי שיטות אלה יש יתרון וחיסרון אם אני מחליט להלחם בחברה שלילית כזו יש סכנה  שיפגעו בי ואם איני מוחה הם מפרשים זאת כהסכמה אתם, ולכן מצד אחד קיימת  סכנה שתגרר אחריהם אבל מצד שני אתה מוגן נראה שיהושוע הלך בשיטה אחת וכלב בשיטה השניה יהושוע היה תקיף כשראה שאלדד ומידד מתנבאים במחנה מיד רץ למשה לספר לו ודרש לכלוא אותם -היה תקיף מאוד וע”כ חשש משה שמא המרגלים שיודעים על נאמנותו הגדולה של יהושוע למשה עלולים להיועץ ביניהם ולפגוע בו בדרך ועל כן ברכו “יה יושיעך מעצת מרגלים”  ,

כלב לעומת זאת נהג בשיטה אחרת, שתק וזרם אתם עד שהגיעו חזרה ואז כששמע אותם מדברים סרה בארץ ישראל עמד מולם ובקש בקול סמכותי להקשיב למה שיש למשה לומר וכך הצליח לאפשר למשה לדבר…וכך אמר להם “האם רק את זה עשה לנו בן עמרם ???” וכלם השתתקו והפכו לסקרנים וחשבו שהנה הוא הולך להוסיף שמן למדורת המריבה ורצו לשמוע מה יש לו להגיד???ואז המשיך לדבר בשבחו של משה וכל המעשים הטובים שעשה משה למענם ושואל החפץ חיים אם  כן איזה שיטה יעילה יותר? ועונה : מכך שהתורה מקדימה פעם את יהושוע ופעם את כלב לומדים ששתי השיטות יעילות ורק תלוי בנסיבות…נחזור ונציין שנמצאו יהושוע וכלב מן הצד האחד ומן הצד השני אותם עשרה שהתנגדו לכבוש את הארץ והצליחו לשכנע מליוני אנשים בצדקת דבריהם עד כדי כך שכולם בכו מרוב פחד כאמור : “ויבכו העם בלילה ההוא” והפעם רק הגברים בכו.

ומי יכול לשחות נגד הזרם האדיר של מיליוני אנשים?

ובכ”ז היו השניים, כלב ויהושוע הם המשיכו להאמין בה’ והגיעו למסקנה שאם ה’ רוצה ,אפשר לכבוש את הארץ

ודיברו בגלוי וללא מורא ואף השתיקו את כלם ובאומץ עצום קראו :” טובה הארץ מאוד מאוד” אנחנו כן יכולים לעלות וכאן אנו רואים שיהושוע בזכות ברכתו של משה לא נהה אחריהם ושתי אותיות ראשונות של שמו י.ה.

ותפילתו של משה יה יושיעך נתקיימו בו. וברור שכשמשה עומד מאחוריך(ומשה הוא סמל התורה) תוכל להתגבר על כל סכנה א”כ מה בנוגע לכלב בן יפונה ,שהרי לא קבל ברכה ממשה ואף לא היה תלמידו הקרוב ובכל זאת הצליח לעמוד במלוא הכוח והעוצמה נגד הזרם אז מה החזיק אותו שלא להיסחף אחר רוב חבריו ורוב עם ישראל אולי משום שנשטתח על קברי האבות ?

אולם מוסבר בתורת החסידות כי עצם ההשתטחות נתנה לו את הכוח בדרך כלל כשאדם עומד הראש למעלה הלב באמצע והרגליים למטה כשמשתטחים הראש הלב ורגליים כולם נמצאים בגובה אחד וכיוון שכלב  ביטל את כל מציאותו בפני ה’ הוא לא נסחף ע”י המרגלים ואע”פ שטענת המרגלים נשמעה מאוד הגיונית בכ”ז הוא שם את הגיונו האישי הצידה מפני רצון ה’ וזה מה שאומר הכתוב “ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *